Vandaag de dag ontkomen we niet aan verandering. Van scholen en kinderopvang tot grote internationale organisaties en de overheid. De wereld verandert en wij mensen veranderen allemaal mee. Of we nou willen of niet. En of we nou hard ons best doen om mee te veranderen of niet, merendeel van de veranderingsgoeroe’s stellen inmiddels dat ruim 70% van alle veranderingsprocessen mislukt. Hoe komt dat en wat moet je doen om bij die overige 30% te horen?

We houden niet van veranderingen

Een algemeen bekend antwoord luidt: wij mensen houden nou eenmaal niet van veranderingen en als we er wel voor open staan, houden de gewoonten en gewenning het tegen. Hiernaast komt het vaak voor dat een verandering of reorganisatie meerdere personen met meerdere belangen, idealen, gewoonten en ervaringen aan gaat. Het is moeilijk om alle neuzen de zelfde kant op te hebben en te houden.

Meest voorkomende problemen

Een van de meest voorkomende problemen is dat er onvoldoende wordt gecommuniceerd over de beweegredenen van het veranderproces. Veelal wordt deze boodschap van bovenaf (directie of management) doorgegeven zonder dat de werknemers goed begrijpen waar het om gaat en waarom het van belang is. Dit resulteert in onrust en onwetendheid. Wanneer het management niet voldoende is voorbereid op verzet of weerstand, wordt de slagingskans van het veranderproces alleen maar kleiner. Wat ook vaak voorkomt, is dat de ideeën door het management worden gerealiseerd, maar de uitvoering aan de medewerkers zelf wordt overgelaten. Wanneer de gedachten van beide partijen niet op één lijn zitten, is mislukking te verwachten. De problemen hoeven niet altijd te maken hebben met het niet willen veranderen. Zo gebeurt het namelijk vaak dat men juist te graag wil veranderen, waardoor de gevolgen voor de verschillende organen in het bedrijf niet goed worden doordacht. Wanneer de organisatie hier niet op is voorbereid, brengt dit meer ontwrichting met zich mee.

Wat verandermanagement kan betekenen

Bovengenoemde punten zijn slechts een een klein deel van de redenen waarom verandertrajecten veelal mislukken. Om al deze redenen is de studie verandermanagement in het leven geroepen. Verandermanagement dient bedrijven, instanties, werknemers, managers en adviseurs door veranderingsprocessen te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij veranderingen in de toekomst succesvol kunnen doorstaan en voortzetten. Door voorbereid te zijn, goed te blijven communiceren en daarnaast niet vergeten te evalueren, hoor jij gewoon bij de 30% die van een verandertraject wél een succes maakt. Verandermanagement begeleid je hierbij!